Locatie Noorderhagen
“Begeleid zelfstandig wonen in je eigen studio”
Noorderhagen

Begeleid zelfstandig wonen in je eigen studio

Op de locatie Noorderhagen woon je zelfstandig in een
studio met 24-uurs begeleiding. Er zijn 20 studio’s.
De begeleiding is met name gericht op ondersteuning ten
behoeve van de zelfredzaamheid zoals het zelfstandig doen
van het huishouden en de administratie, het leren
omgaan met geld, diverse regelzaken, school, werk en
sociale contacten.

De tijd dat jongeren hier kunnen blijven
wonen is afhankelijk van de leerdoelen die worden
afgesproken en is, afhankelijk van de ontwikkeling, een
voorbereiding op ambulant wonen.