Locatie Hengelosestraat
“Begeleid zelfstandig wonen in je eigen studio”
Locatie Hengelosestraat

Begeleid zelfstandig wonen

Op de locatie Hengelosestraat woon je zelfstandig in
een studio met 24-uurs begeleiding. Aan de
Hengelosestraat zijn 10 studio’s gehuisvest. Wonen
lijkt eenvoudig, maar dat is het niet voor iedereen.
Huur betalen, huishouden runnen, sociale contacten.

Voor sommigen kan dat flink lastig zijn. De
begeleiding is gericht op zaken die dagelijks
terugkomen: financiën, dag invulling (werk, school,
werkplaats), zorg voor jezelf, studio en omgeving,
hygiëne en sociale contacten. De tijd dat jongeren
hier kunnen blijven wonen is afhankelijk van de
leerdoelen die worden afgesproken