Werkplaats
“Talenten ontdekken in een zinvolle dagstructuur”
Werkplaats

Bij de begeleiding naar een zelfstandig bestaan hoort het zoveel mogelijk voor jezelf kunnen zorgen en het hebben van een dag invulling.

Bij de begeleiding naar een zelfstandig bestaan hoort het zoveel mogelijk voor jezelf kunnen zorgen en het hebben van een dag invulling. Jongeren die bij de Zekere Basis
wonen gaan daarom naar school, stage en/of hebben werk. Lukt dat (nog) niet dan gaan ze naar de werkplaats. Op de werkplaats worden met arbeidstraining de vaardigheden
vergroot die de jongere nodig heeft om uiteindelijk in het reguliere arbeidsproces opgenomen te kunnen worden en mee te kunnen draaien in de maatschappij. Daarnaast
wordt dagbesteding geboden voor die cliënten waar arbeidstraining (op dit moment) niet mogelijk voor is.
Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden zijn de werkzaamheden o.a. op het gebied van metaal, groenvoorziening, techniek, facilitair.

Ambulante cliënten die niet werken of naar school gaan
kunnen ook een dag invulling vinden op de werkplaats.

Jongeren krijgen op de werkplaats de kans hun talenten
te ontdekken, een zinvolle dagstructuur te ontwikkelen en
andere mensen te ontmoeten. Op de werkplaats werken,
leren en recreëren de cliënten in een ontspannen sfeer met
een lage werkdruk.