Ambulant wonen
“Tevreden zijn met het eigen bestaan door het geven van de ondersteuning die nodig is”
Ambulante begeleiding

Zekere Basis ambulante begeleiding levert in de regio Twente ondersteuning aan zelfstandig wonende cliënten. De inhoud en hoeveelheid van de ondersteuning is afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de cliënt en verschilt van 1 maal in de 14 dagen tot meerdere keren per week

Het gaat hierbij om jongeren met complexe problemen van
uiteenlopende aard. Hun wens is volwaardig en op eigen
wijze deel te nemen aan de maatschappij. De problemen die
zij hierbij ondervinden zijn meestal niet eenvoudig op te
lossen. Gedurende het proces van begeleiding wordt duidelijk
waar zij tegenaan lopen bij het deelnemen aan het
maatschappelijke verkeer.
De begeleidingsstijl is erop gericht die ondersteuning en
begeleiding te geven die nodig is om hen tevreden te laten zijn
met het eigen bestaan.

De meeste jongeren huren zelf een woning van de
woningbouwvereniging. De jongeren volgen school/stage of
hebben een betaalde baan in het vrije bedrijf. Er zijn ook
jongeren die gebruik maken van onze werkplaats of
dagbestedingsplekken in de regio of vrijwilligerswerk doen.