Agressie Regulatie Training (intern programma)
“Omgaan met agressie en voor jezelf leren opkomen”
Agressie Regulatie Training

Agressie Regulatie Training (ART) is een intern programma dat gericht is op het verminderen van antisociaal en agressief gedrag maar ook het voor jezelf opkomen (weerbaar maken) is één van de onderdelen waar wij gebruik van maken binnen de ART.

Agressie Regulatie Training (intern programma)

’Omgaan met agressie en voor jezelf leren opkomen’’

Agressie Regulatie Training (ART) is een intern programma, uitsluitend beschikbaar voor cliënten van Zekere Basis, dat gericht is op het verminderen van antisociaal en agressief gedrag maar ook het voor jezelf opkomen (weerbaar maken) is één van de onderdelen waar wij gebruik van maken binnen de ART.

Doel van de ART is om cliënten inzicht te laten krijgen in het fenomeen agressie alsmede in het functioneren van zijn/haar eigen agressie. Wanneer inzicht in eigen agressie bereikt is kan men beter omgaan met de agressie van anderen.

ART is een lichaamsbewustzijn programma, waarbij de deelnemers lichaamssignalen van agressie leren herkennen en uiteindelijk weten hoe ze er mee om moeten leren gaan. Men houdt zich bezig met in de gewenste verhoudingen (terug-)brengen van agressief gedrag. Daartoe moeten allereerst emoties als boosheid worden begrepen en gestuurd.

In samenspraak met de gedragswetenschapper en persoonlijk begeleider wordt er nagegaan óf en op welke manier een cliënt baat zou hebben bij ART. Hier wordt vervolgens een trainingsschema voor opgesteld die doorgaans bestaat uit 10 trainingssessies. De ART is dan onderdeel van het zorgplan van de cliënt.

Algemeen bekende positieve effecten van agressieregulatie zijn o.a.:

  • Eigen grenzen en die van anderen beter herkennen
  • Beter in staat zijn om je in gezagsverhoudingen te manifesteren
  • Beter in je vel zitten, meer zelfvertrouwen en zelfbeheersing
  • Beter kunnen omgaan met kritiek en aansprak op gedrag