Werken bij
“Op weg naar zelfstandig wonen”
Vacatures

Werken bij Zekere Basis

Wij zijn op zoek naar een;

 

 

Lid Raad van Toezicht

Functieomschrijving

In verband met het vertrek van één van de leden van de Raad van Toezicht zijn wij per 1 november 2023 op zoek naar een nieuw

Lid voor de Raad van Toezicht

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan, inclusief herbenoemingen, maximaal acht jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers.

Wie is de Zekere Basis;

Zorgorganisatie Zekere Basis biedt jongens in de leeftijd van 16 tot 27 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen de mogelijkheid zich voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Zekere Basis begeleidt jongeren richting zelfstandig wonen al dan niet in combinatie met ambulante begeleiding. En gaat ervan uit dat iedere jongere uniek is en met behoud van eigen regie in de zorg. De begeleiding is gericht op zo zelfstandig mogelijk functioneren. Het wonen vindt plaats op drie verschillende locaties in Enschede met ieder z’n eigen kenmerken en intensiteit van begeleiden.

Taak van de Raad van Toezicht;

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op de besturing door de Raad van Bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. Ze staat de RvB met raad en advies terzijde. Bij haar taak horen de drie volgende rollen: toezichthouder, adviseur en werkgever (van de Raad van Bestuur).

De RvT draagt met haar functioneren bij aan het realiseren van de doelstellingen van Zekere Basis. De RvT ziet erop toe dat Zekere Basis de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de financiële kaders, waarbij de positie van de jongere centraal staat en waarbij alle relevante belangen steeds zorgvuldig worden afgewogen. De missie van Zekere Basis speelt hierbij de hoofdrol.

De Raad van Toezicht borgt de belangen zoals hiervoor genoemd vooral door:

 1. Ervoor te zorgen dat voor hun taken geschikte bestuurders bij Zekere Basis aan het roer staan en deze te inspireren en steunen,

en

 1. Te bewaken dat de hiervoor genoemde belangen in de praktijk van Zekere Basis en in de strategische besluitvorming tot hun recht komen en – bij conflicterende belangen – goed afgewogen worden. Door de afstand tot de dagelijkse praktijk en zijn onafhankelijkheid fungeert de Raad van Toezicht hier als laatste geweten.

 

De meerwaarde van de RvT voor de RvB strekt zich uit over alle rollen van de Raad van Toezicht en komt tot uiting door:

 1. Het stellen van kritische vragen bij het houden van toezicht, zodat blinde vlekken niet ontstaan.
 2. Het optreden als adviseur (sparringspartner) op strategische en inhoudelijke onderwerpen, en
 3. Het hebben van oog voor de werkinhoud én de persoon bij het vervullen van de werkgeversrol.

 

De Raad van Toezicht acteert als college en opereert op basis van de principes consensus en collegialiteit. De Raad van Toezicht is als college sturend en adviserend voor het reilen en zeilen van stichting Zekere Basis, waarin de voorzitter een gezichtsbepalende en aanvoerende rol heeft.

Governance

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht bespreekt de uitkomst met de Raad van Bestuur. Het aantal plenaire vergaderingen (die ‘s avonds plaatsvinden) bedraagt doorgaans vijf per jaar, samen met de bestuurders.

Functie eisen

Functie-eisen;

Als basis van verwachten wij van alle RvT leden;

 • Heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • Denkt en handelt vanuit de kernwaarden van de Zekere Basis
 • Heeft affiniteit met de zorg, beschikt over een visie op het werkveld van de Zekere Basis en de daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen
 • Is een stevige persoonlijkheid: is onafhankelijk, positief kritisch vanuit een respectvolle houding
 • Is gericht op verbinding en acteert met de blik op de maatschappelijke context
 • Heeft kennis van de ressorterende wetgeving;
 • Inzicht in overheidsfinanciering en de systematiek daarvan
 • Voldoende tijd (ook voor zaken buiten de reguliere vergaderingen) en energie voor een adequate invulling van de functie.

Inschaling

Zekere Basis werkt volgens de principes van de Governancecode Zorg en hanteert ook de bijbehorende afspraken over bezoldiging die passend is bij de maatschappelijke positie van de Zekere Basis.

Bijzonderheden

Solliciteren:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. Micha Klaas, voorzitter van de Raad van Toezicht (06-51017149) of dhr. Mischa Oosterveld, bestuurder Zekere Basis (06-51526642)

Indien je voldoet aan de gestelde eisen ontvangen wij graag jouw reactie en CV zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 15 augustus 2023 op  raadvantoezicht@zekerebasis.nl.

Procedure:

Uit de binnengekomen reacties kiezen wij kandidaten die worden uitgenodigd voor oriënterende gesprekken. Die vinden plaats op 1 september, vanaf 13:00 uur. De gesprekken zijn met de RvT (selectiecommissie), de RvB en medezeggenschap (adviescommissie). Op 8 september zal met de beoogde kandidaat door de RvT het afrondende gesprek gevoerd worden.

Klik hier om te solliciteren.

 

Groepsbegeleider

Functieomschrijving

Stichting Zekere Basis is een jonge, groeiende en gezonde organisatie Wij zijn op zoek naar een ervaren collega die begeleiding en ondersteuning biedt aan onze cliënten. Uren zijn in overleg, 36 uur behoort tot de mogelijkheden.

De groepsbegeleider is verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en ondersteuning aan onze cliënten, met als doel het bevorderen van de sociale en emotionele zelfstandigheid. Flexibiliteit en stabiliteit gaan bij jou dan ook hand in hand. Daarnaast beschik je over geduld en realiteitszin.

Functie eisen

Je bent in bezit van een diploma richting Zorg en welzijn op MBO-4 of HBO niveau. Je hebt ervaring als pedagogisch medewerker en bent in het bezit van een geldig rijbewijs B. Je bent open en eerlijk, kunt goed luisteren en op het niveau van de jongeren communiceren. Je bent duidelijk, hebt geduld en je bent omgevingsbewust. Je kunt prioriteiten stellen en je straalt (zelf)vertrouwen uit. De gevraagde competenties zijn betrokkenheid, overtuigingskracht, initiatief en flexibiliteit. Daarnaast is het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een voorwaarde voor het in dienst treden bij Stichting Zekere Basis.

Inschaling

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de CAO Gehandicaptenzorg.  De functie is ingedeeld in functiegroep 40 MBO-4 en functiegroep 45 HBO, de salariëring is afhankelijk van je achtergrond en werkervaring.

Bijzonderheden

Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Het betreft een jaarcontract met mogelijkheden voor een vast dienstverband.

Klik hier om te solliciteren.

 

Begeleider Dagbesteding

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Begeleider die begeleiding en ondersteuning biedt aan onze jongeren tijdens de dagbesteding.

Wij bieden dagbesteding op belevingsniveau, en we willen op die manier cliënten op een positieve wijze activeren. Daarnaast bieden we een dagbesteding met leer-werk mogelijkheden voor onze jongeren.

Je begeleidt de cliënten maar steekt daarnaast ook graag zelf de handen uit de mouwen. Jouw enthousiasme is een inspiratie voor onze cliënten.

Functie eisen

Je hebt een afgeronde zorg gerelateerde MBO 4 opleiding. Je bent 36 uur per week beschikbaar, in het bezit van een geldig rijbewijs B en eigen auto. Je hebt ervaring met het begeleiden van jongeren met gedragsproblemen en bezit enig technisch inzicht en/of affiniteit met techniek. Je kunt goed luisteren en op het niveau van de jongeren communiceren.

Inschaling

Inschaling is conform de CAO gehandicaptenzorg en op basis van kennis en ervaring.

Bijzonderheden

Het betreft in eerste aanleg een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Herken jij jezelf in dit profiel en heb je een groot hart voor onze doelgroep? Dan zijn we wellicht op zoek naar jou!

Klik hier om te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.