Voor Ouders & Verzorgers
“De beste zorg voor uw kind”
Voor ouders en verzorgers

De beste zorg voor uw kind

Als uw kind professionele begeleiding nodig heeft dan helpen we daar graag bij. Dat doen we op een veilige en prettige plek op één van onze woonlocaties of thuis.

We kijken samen welke begeleiding nodig is op basis van de wensen en mogelijkheden. Onze begeleiding is erop gericht om met de cliënten naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan toe te werken zodat zij in de toekomst zo goed mogelijk kunnen functioneren in deze, soms complexe, maatschappij.

Bij Zekere Basis werken we met het Sociaal Competentie Model. Bij het Sociaal Competentie Model gaat het om het vinden van een balans tussen vaardigheden en ontwikkelingstaken (doelen) en de invloed van stressoren, stoornissen en beschermende factoren daarop. Bij het vinden van deze balans focust het model zich vooral op de persoonlijke kwaliteiten van de cliënt. Door deze sterke kanten te benadrukken bouwt de cliënt meer zelfvertrouwen op en ervaren ze dat ze door deze positieve krachten in te zetten meer invloed hebben op hun eigen ontwikkeling. Door gezamenlijk met de cliënt na te denken over de talenten, wensen en mogelijkheden, wat uiteindelijk zal leiden tot het opstellen van doelen, versterkt het Sociaal Competentie Model ook de eigen regie van de cliënt. Meer informatie over het Sociaal Competentie Model vind je op de volgende webpagina: …….

Zekere Basis heeft 3 verschillende locaties die aansluiten bij verschillende ontwikkelfasen. Ook hebben we een ambulant team dat cliënten kan begeleiden die zelfstandig wonen maar hier toch een stukje hulp bij nodig hebben.  Bij Zekere Basis zoeken we naar een goede afstemming tussen de ontwikkeling van de cliënt en woonomgeving. Het uiteindelijk doel is het doorstromen naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Onderdeel daarvan is de mogelijkheid om door te stromen tussen de verschillende locaties.

Op onze woonlocaties hebben we alleen plek voor jongens. Ambulant kunnen we jongens en meisjes begeleiden.

Onze groepsbegeleiders, ambulant begeleiders en gedragswetenschappers zijn betrokken, enthousiast en professioneel in de zorg en begeleiding van onze cliënten.

Aanmelden bij Zekere Basis kan alleen op indicatie van een instantie, zoals bijvoorbeeld de gemeente of reclassering.

Na aanmelding vindt een kennismakingsgesprek plaats waarin met cliënt, diens naasten en verwijzer besproken wordt welke begeleiding het beste is en hoe we die kunnen bieden.