Voor Ouders & Verzorgers
“De beste zorg voor uw kind”
Voor ouders en verzorgers

Als uw kind professionele begeleiding nodig heeft dan helpen we daar graag bij. Dat doen we op een veilige en prettige plek op één van onze woonlocaties of thuis.

We kijken samen welke begeleiding nodig is op basis van de wensen en mogelijkheden. Onze begeleiding is erop gericht om met de jongeren naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan toe te werken. Zelfstandig op het gebied van wonen en werken zodat zij in de toekomst zo goed mogelijk kunnen functioneren in deze, soms complexe, maatschappij.

Op onze woonlocaties hebben we alleen plek voor jongens. Ambulant kunnen we jongens èn meisjes begeleiden.

Onze groepsbegeleiders, ambulant begeleiders en gedragswetenschapper zijn betrokken, enthousiast en professioneel in de zorg en begeleiding van onze cliënten.

Aanmelden bij Zekere Basis kan alleen op indicatie van een instantie, zoals bijvoorbeeld de gemeente, reclassering.

Na aanmelding vindt een kennismakingsgesprek plaats waarin met jongere, diens naasten en verwijzer besproken wordt welke begeleiding het beste is en hoe we die kunnen bieden.