Privacybeleid
“Gegevensbescherming”
Privacybeleid

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Privacybeleid

Ons privacybeleid is bijgewerkt met de maatregelen zoals die zijn vastgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van stichting Zekere Basis. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid van stichting Zekere Basis te accepteren. U dient zich ervan bewust te zijn dat stichting Zekere Basis niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Stichting Zekere Basis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Beveiliging

Stichting Zekere Basis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van stichting Zekere Basis maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Na telefonisch of mailcontact sturen wij u een formulier waarin wij o.a. de volgende gegevens vragen:

  • Naam
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in het privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Stichting Zekere Basis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u verder geen gebruik wenst te maken van hun diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar stichting Zekere Basis. Er zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen:

Stichting Zekere Basis
Lonnekerveldweg 30
T: 053-4307028
E: info@zekerebasis.nl

Privacyreglement

Zekere Basis heeft een privacyreglement voor cliënten en medewerkers. Hierin staat hoe Zekere Basis omgaat met privacy en persoonsgegevens.