Over ons
“Op weg naar zelfstandig wonen”
Over ons

Zekere Basis helpt jongeren tussen de 16 en 27 jaar die op de één of andere manier zijn vastgelopen in de maatschappij op weg naar een zelfstandig bestaan

In de groene omgeving van voormalig Vliegbasis Twente en in Enschede bieden we jongeren een leefklimaat waarin ze zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij werken met een betrokken, enthousiast en professioneel team samen met hen aan hun individuele wensen, verwachtingen en talenten.

We begeleiden ze in het creëren van een zinvolle dagbesteding en een aanvaardbaar sociaal netwerk en bereiden ze voor op zelfstandig wonen.

De begeleiding varieert van intensieve 24 uurs begeleiding tot ambulante begeleiding.

 

Onze missie

Zekere Basis begeleidt jongeren richting zelfstandig wonen al dan niet in combinatie met ambulante begeleiding. Wij gaan ervan uit dat iedere jongere uniek is en met behoud van eigen regie in de zorg en begeleiding zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

Onze visie

Zekere Basis heeft als doel de kwaliteit van het bestaan van mensen met gedragsproblemen of een beperking te bevorderen.

Zij wil haar cliënten laten groeien tot een zo autonoom mogelijk bestaan op de gebieden: wonen, volgen van onderwijs, vinden/houden van werk en een goed sociaal netwerk.

Onze kernwaarden

  • Eenduidige, individuele en positieve benadering
  • Behoud van eigen regie
  • Wederzijds respect
  • Kijken naar kansen en mogelijkheden i.p.v. problemen
  • Bieden van structuur, veiligheid, vertrouwen en huiselijkheid.