Onafhankelijke cliëntondersteuner
“SCOT”

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Cliënten van Zekere Basis die zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg ontvangen, kunnen gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner, Stichting Cliëntondersteuning Twente (SCOT).

SCOT ondersteunt jou of je naasten met al je vragen rondom het regelen en de uitvoering van de zorg. Dat kan gaan om informatie, vragen of ondersteuning bij bijvoorbeeld de indicatie, het zorgaanbod, de invulling van de zorg en het zorgplan.

Kijk voor meer informatie op www.scotwente.nl. Daar vind je ook een contactformulier.