Kwaliteit
“Goede zorg voor elke cliënt. Wat gaat goed, wat kan beter!”
Kwaliteit

Omdat wij leren en ontwikkelen belangrijk vinden laten wij onze organisatie periodiek extern toetsen.

Zekere Basis is ISO 9001-HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gecertificeerd.

Dit keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.

Met het HKZ keurmerk laten we zien dat we serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door cliënten, professionals en relevante stakeholders. We hebben intern de zaken goed op orde, stellen de cliënt centraal en werken voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Zekere Basis heeft ook het keurmerk gedragscode beschermd wonen Twente. Dat betekent dat we consistent, consequent en met een houding van respect en gelijkwaardigheid werken.

 

Cliënttevredenheid

Zekere Basis wil graag weten wat cliënten en hun naasten vinden van de kwaliteit van verblijf en begeleiding. Wat gaat goed en wat kan beter?
Eens per twee jaar houden we een cliënt ervaringsonderzoek. Dit onderzoek helpt ons om doorlopend aan de verbetering van onze dienstverlening te werken.
Het onderzoek is opgesplitst in 2 delen.

1) Woonlocatie De Basis
Het gemiddelde cijfer dat cliënten op deze locatie ons in 2023 gaven was een 7,4. De uitkomsten van het cliënt ervaringsonderzoek 2023 deel 1 vindt u hier. De cliëntversie wonen vindt u hier.

2) Zelfstandig wonen met begeleiding op de locaties Noorderhagen, Hengelosestraat en in eigen woning
Het gemiddelde cijfer dat cliënten op deze locaties ons in 2023 gaven was een 8,2. De uitkomsten van het cliënt ervaringsonderzoek 2023 deel 2 vindt u hier. De cliëntversie zelfstandig wonen vindt u hier.

Zorgkaart Nederland

Ook door het achterlaten van een waardering op www.zorgkaartnederland.nl kunnen wij onze zorg steeds verder verbeteren. We nodigen cliënten en naasten daarom graag uit om hun mening over onze zorg te geven.

 

Inspectieverslagen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van zorg. Zekere Basis is in augustus 2017 voor het laatst door de inspectie bezocht en getoetst.

Klik hier voor het inspectieverslag.

 

Kwaliteitskompas en kwaliteitsrapport

Het kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg is ontwikkeld voor de hele branche. Het is bedoeld als een wegwijzer bij het organiseren van goede zorg voor mensen met een beperking.

Daarbij wordt vooral gekeken naar de kwaliteit van bestaan en welke bijdrage de zorg en ondersteuning daaraan kan leveren. Belangrijke uitgangspunten in het kwaliteitskompas zijn persoonsgerichte zorg, inspraak, samenwerking en regie over het eigen leven. Door op de links te klikken kom je bij het Kwaliteitskompas en en Kwaliteitskompas in makkelijke taal.

Zekere Basis publiceert vanaf 2018 jaarlijks een kwaliteitsrapport, waarmee inzicht gegeven wordt op de kwaliteit van zorg en ontwikkelingen daarin.

Het kwaliteitsbeeld 2023 vindt u hier.

Klachten

We willen jou graag goed begeleiden en ondersteunen zodat je tevreden bent. Als je niet tevreden bent over je verblijf of de zorg van de Zekere Basis, dan willen we dat natuurlijk graag weten. Dan kunnen we samen kijken wat we voor je kunnen doen. Elke vraag of klacht wordt vertrouwelijk behandeld en is voor ons belangrijk om onze dienstverlening te verbeteren.

Als je niet tevreden bent praat er dan eerst over met je persoonlijk of ambulant begeleider, de betrokken groepsbegeleider of de gedragswetenschapper.

Komen jullie niet tot een oplossing dan kan je met de vertrouwenspersoon in gesprek gaan. De vertrouwenspersoon kan je eventueel ook helpen met het invullen van een klachtenformulier.

 

De vertrouwenspersoon

Je kan met de vertrouwenspersoon in gesprek gaan om je vraag/probleem te bespreken.

De vertrouwenspersoon bij Zekere Basis locaties de Basis en Hengelosestraat is Mabel Drew (tel.: 06-57838075 / mailadres dezekerebasis.cvp@gmail.com). Zij is elke maand op de locatie (zie het informatiebord in de hal). Word je ambulant begeleid dan kan je een afspraak maken voor een gesprek op de Basis.

De vertrouwenspersoon voor de locatie Noorderhagen is Robin Bergevoet van Jeugdstem, (tel.:06-40316467 / mailadres r.bergevoet@jeugdstem.nl). Robin bezoekt de locatie elke twee maanden.

Meer informatie over Jeugdstem vind je hier.

Jody Kurvink is de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang en is te bereiken via het emailadres: j.kurvink@hetlsr.nl . Zij is op verzoek beschikbaar voor een gesprek. De Wet zorg en dwang gaat over onvrijwillige zorg. Met de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang kunnen vragen, klachten of problemen worden besproken die gaan over zorg en/of begeleiding die tegen de wil van de cliënt gebeuren of waarvan de cliënt vindt dat zijn vrijheid wordt beperkt.

Hoe dien je een klacht in?

Is je vraag of klacht nog niet naar tevredenheid beantwoord of opgelost dan kan je een klacht indienen. Zie voor meer informatie en formulieren de ‘klachtenregeling’ op deze website.

Duurzaamheid

Hoe gaat de Zekere Basis om met duurzaamheid?

De Zekere Basis vindt het belangrijk om duurzaam om te gaan met mens en milieu en heeft daarom de volgende maatregelen genomen:

 • Op de locaties is zoveel mogelijk LED verlichting aangebracht
 • Afhankelijk van de hoeveelheid daglicht dat binnenkomt wordt de TL verlichting op de kamers in de kantoren automatisch gedimd (door middel van een daglichtsensor)
 • Groene energie (deels. Het streven is 100%)
 • Nieuwe locatie is volgens de laatste bouwbesluiten gebouwd en voorzien van zonnepanelen en warmtepomp
 • Afval wordt gescheiden
 • Frituurolie wordt gerecycled
 • Recyclen van materialen op de werkplaats (dagbesteding)
 • Voeding wordt verantwoord ingekocht om voedselverspilling tegen te gaan. Per dag wordt gekeken naar het aantal cliënten dat mee eet.
 • Brood wat toch overblijft gaat naar een kippenboer
 • Douches op de locaties staan op de spaarstand (tijdsysteem)
 • Lege baxterzakjes (medicatie) worden apart opgehaald
 • Er wordt zoveel mogelijk digitaal gewerkt en zo min mogelijk geprint.

Daar waar mogelijkheden worden gezien om nog verder te verduurzamen wordt actie ondernomen.