Aanmelden
“Op weg naar zelfstandig wonen”
Aanmelden

Na een kennismakingsgesprek en aanmelding nodigen wij de jongere, ouders/verzorgers en verwijzer uit voor een intakegesprek.

In het intakegesprek kijken we samen welke begeleiding wij kunnen bieden op basis van de wensen, mogelijkheden en problematiek en op welke termijn plaatsing/begeleiding mogelijk is (soms is er een wachttijd). Wij proberen de wachttijd tot een minimum te beperken.

Aanmelden en informatie over de wachttijd uitsluitend bij de front-officemedewerker              053-4307028, bij geen gehoor 06-83610970

Kosten

Voor verblijf en begeleiding door Zekere Basis is een indicatie nodig.

De kosten van onze zorg worden, afhankelijk van de indicatie, betaald door het zorgkantoor (Wlz) of de Gemeente, met eventueel een eigen bijdrage.

Kijk voor meer informatie op de wegwijzer voor zorg en ondersteuning van de overheid www.informatielangdurigezorg.nl/regelhulp.

 

Klik hier voor onze brochure