Locatie Walhofstraat
“Verder op weg naar zelfstandigheid. Wonen in de stad met een eigen daginvulling”
Walhofstraat

Op locatie De Walhof woon je beschut. Dit kan een vervolg zijn op locatie De Basis.

Iedere jongere heeft hier zijn eigen daginvulling en bereidt zich individueel voor op zelfstandig wonen of begeleid zelfstandig wonen in de stad. Gedurende een gezamenlijk afgesproken termijn wordt begeleiding geboden. De begeleiding is gericht op het optimaliseren van contact met het eigen netwerk en op het uitbreiden van het bestaande sociaal netwerk. In de praktijk staat de begeleiding in het perspectief van voorbereiding op zelfstandigheid. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.