Arbeidstraining
“Talenten ontdekken in een zinvolle dagstructuur”
Arbeidstraining

Bij de begeleiding naar een zelfstandig bestaan hoort het zoveel mogelijk voor jezelf kunnen zorgen.

Jongeren die bij Zekere Basis wonen gaan daarom naar school, stage of hebben werk. Lukt dat (nog) niet dan kom je in een arbeidstraining traject. Jongeren krijgen hier de kans hun talenten te ontdekken, een zinvolle dagstructuur te ontwikkelen en andere mensen te ontmoeten. Tijdens de arbeidstraining werken, leren en recreëren de jongeren in een ontspannen sfeer met een lage werkdruk. Het doel van de arbeidstraining is om de vaardigheden te vergroten die de cliënt nodig heeft om uiteindelijk in het reguliere arbeidsproces opgenomen te kunnen worden en mee te kunnen draaien in de maatschappij.

Zekere Basis heeft een gevarieerd aanbod aan arbeidstrainingswerkzaamheden, verdeeld over vijf categorieën:

  • Metaal
  • Techniek
  • Creatief
  • Groenvoorziening
  • Facilitair

De producten die door de cliënten gemaakt worden, zoals meubilair, worden verkocht en genereren zo inkomsten. De opbrengst wordt besteed aan gereedschap, arbeidskleding, machines en andere activiteiten. Het is gebleken dat deze werkwijze zeer motiverend werkt.