Ambulante begeleiding
“Tevreden zijn met het eigen bestaan door het geven van de ondersteuning die nodig is”
Ambulante begeleiding

Zekere Basis ambulante begeleiding levert in de regio Twente ondersteuning aan zelfstandig wonende cliënten. De inhoud en hoeveelheid van de ondersteuning is afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de cliënt en verschilt van 1 maal in de 14 dagen tot meerdere keren per week

De meeste cliënten huren zelf een woonruimte van de woningbouwvereniging. Een aantal cliënten woont in een woning (trainingshuis) van Zekere Basis, alleen of met twee à drie andere cliënten die ieder een eigen kamer huren en keuken en sanitair delen. Wanneer een cliënt een woonruimte via Zekere Basis gaat huren, gaat dat via de normale aanmeldprocedure van de Zekere Basis. Wij raden in deze situatie cliënten aan zich tijdig aan te melden, omdat de toewijzing van woonruimte enige tijd kan duren.

De doelgroep bestaat uit jongens en meisjes met complexe problemen van uiteenlopende aard. Hun wens is volwaardig en op eigen wijze deel te nemen aan de maatschappij. De problemen die zij hierbij ondervinden zijn meestal niet eenvoudig op te lossen. Gedurende het proces van begeleiding wordt duidelijk waar zij tegenaan lopen bij het deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. De begeleidingsstijl is erop gericht de cliënten die ondersteuning te geven die nodig is, om hen tevreden te laten zijn met het eigen bestaan.

Cliënten werken bij een sociale werkplaats of hebben een betaalde baan in het vrije bedrijf al of niet met ondersteuning van een ambulant begeleider van Zekere Basis. Er zijn ook cliënten die gebruik maken van onze arbeidstraining, of dagbestedingsplekken in de regio of vrijwilligerswerk doen.