Agressie Regulatie Training
“Omgaan met agressie en voor jezelf leren opkomen”
Agressie Regulatie Training

Agressie Regulatie Training (ART) is een programma dat gericht is op het verminderen van antisociaal en agressief gedrag maar ook het voor jezelf opkomen (weerbaar maken) is één van de onderdelen waar wij gebruik van maken binnen de ART.

Probleemgebieden waar agressieregulatie aan werkt zijn:

  • weerbaarheid
  • agressieregulatie

Doel van de ART:

Jongere inzicht laten krijgen in het fenomeen agressie alsmede in het functioneren van zijn/haar eigen agressie. Wanneer inzicht in eigen agressie bereikt is kan men beter omgaan met de agressie van anderen.

Agressieregulatie is een lichaamsbewustzijn programma, waarbij de deelnemers lichaamssignalen van agressie leren herkennen en uiteindelijk weten hoe ze er mee om moeten leren gaan. Men houdt zich bezig met in de gewenste verhoudingen (terug-)brengen van agressief gedrag. Daartoe moeten allereerst emoties als boosheid worden begrepen en gestuurd.

Algemeen bekende positieve effecten van agressieregulatie zijn bijvoorbeeld:

  • Eigen grenzen en die van anderen beter herkennen;
  • Beter in staat zijn om je in gezagsverhoudingen te manifesteren;
  • Beter in je vel zitten, meer zelfvertrouwen en zelfbeheersing;
  • Beter kunnen omgaan met kritiek en aanspraak op gedra