• wonen
 • Wonen

  Wonen op Zekere Basis

  In Oktober 2010 zijn wij gestart met onze woongroep.

  Onder andere jongeren die vanuit een 24 -uur setting komen kunnen bij ons terecht. Veelal is gebleken dat een overgang van een dergelijke setting naar een kamer training centrum of begeleid zelfstandig wonen nog te groot is. Wij zijn een 3-milieus voorziening waarbij wonen, werken en recreëren op dezelfde locatie plaatsvinden. Binnen onze woning wordt rust en veiligheid geboden om de cliënt te helpen een nieuwe balans te vinden. Het doel is om de jongere die vaardigheden aan te leren welke benodigd zijn om op termijn goed te kunnen functioneren binnen een kamer training centrum, begeleid zelfstandig wonen of zelfs zelfstandig wonen.

  De groep bestaat uit maximaal acht personen in de leeftijd van
16 t/m 27 jaar, die allen beschikken over een ruime eigen kamer. Door de kleinschaligheid wordt er een prettige woonsfeer gecreëerd die overzichtelijk is en een gevoel van veiligheid creëert. De geldende huisregels en de dagelijkse routine helpen de jongeren hun leefwereld te ordenen. De groep is zodanig ingericht dat iedereen individueel kan werken aan zelfredzaamheidvaardigheden. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

  Op weg naar zelfstandig wonen

  Begeleid zelfstandig wonen (BZW) is een vervolg op de fasegroep Z12. BZW biedt de mogelijkheid voor LVG jongeren, in de leeftijd van 16 tot 27 jaar, zich in een laatste fase voor te bereiden op zelfstandig wonen of begeleid zelfstandig wonen in de grote stad. Gedurende een gezamenlijke afgesproken termijn wordt psychosociale en praktische begeleiding aangeboden. De begeleiding is gericht op optimalisering van contact met het eigen sociale netwerk en op uitbreiding van het bestaande sociale netwerk. In de praktijk staat de begeleiding in het perspectief van voorbereiding op zelfstandig wonen.

  Voor wie is begeleid zelfstandig wonen bedoeld?

  Begeleid zelfstandig wonen is er voor jongeren die op woongebied tussen wal en schip zijn geraakt. 24-uurs begeleiding zoals in een leefgroep of crisisopvang is vaak niet nodig. Maar praktische begeleiding op gebied van financiën, werk, hygiëne of huishoudelijke verzorging wel. Begeleid zelfstandig wonen is een hulpvorm voor jongeren van 16 tot 27 jaar die willen leren om zelfstandig te kunnen wonen, maar daar nog ondersteuning bij nodig hebben. Begeleid zelfstandig wonen kan op Z15 van de Zekere Basis, je krijgt daarbij individuele begeleiding.

  Wat houdt begeleid zelfstandig wonen in?

  Wonen lijkt eenvoudig, maar dat is het niet voor iedereen. Huur betalen, huishouden runnen, sociale contacten….voor sommige mensen kan dat flink lastig zijn. Binnen begeleid zelfstandig wonen kunnen jongeren wonen onder intensieve begeleiding. Er is dagelijks toezicht en persoonlijke begeleiding voor zaken die iedere dag terug komen: financiën, werk, arbeidstraining, verzorging en hygiëne en sociale contacten.

  Begeleid zelfstandig wonen helpt je bij het zelfstandig leren wonen en leven. De begeleiders van begeleid zelfstandig wonen komen dagelijks op bezoek om te kijken hoe het met je gaat. De hoeveelheid aan begeleiding en de regels zijn verschillend. Bij het eerste gesprek bespreken we welke vorm voor jou geschikt is.

  Begeleid zelfstandig wonen

  Je woont in het pand Z15 van de Zekere Basis. In dat pand wonen nog enkele andere jongeren. In je appartement ligt vloerbedekking en er hangen gordijnen en er is een eigen keuken. De basis inventaris krijg je in bruikleen van ons, heb je eigen spullen dan mag je deze natuurlijk meenemen. Het pand is voorzien van een gezamenlijke wasmachine en stofzuiger. Samen met de andere jongeren deel je de badkamer en het toilet. Verder zijn er huisregels. De tijd dat je in het pand mag wonen spreken we duidelijk samen af en leggen we vast in een zorgovereenkomst. Die periode is ook afhankelijk van je leerdoelen.

  Binnen het begeleid zelfstandig wonen heb je individuele gesprekken met je persoonlijk begeleider. Dit kan met 1 gesprek per week zijn, maar ook drie of vier gesprekken. Dit hangt af van de met jou afgesproken begeleiding. De gesprekken gaan over jouw leerdoelen. Hierbij kun je denken aan het leren omgaan met geld, of een gesprek over persoonlijke dingen. Daarnaast kun je ondersteuning vragen bij regelzaken zoals zorgtoeslag, zorgverzekering of bijvoorbeeld jouw administratie. Je leert dingen die jij als zelfstandige jongere belangrijk vindt om te leren.

  Hoe gaat het met jou in Begeleid zelfstandig wonen?

  Je hebt je eigen leerdoelen en afspraken in een zorgovereenkomst en begeleidingsplan staan. Wat ga je leren, hoe en waar heb je hulp bij nodig. In een begeleidingsplan bespreking praten we met jou erover hoe dit gaat. Zo’n begeleidingsplan bespreking hebben we ongeveer om de zes maanden. Bij een begeleidingsplan bespreking zijn je persoonlijk begeleider, de orthopedagoog en eventueel je ouders of verzorgers. De afspraken die we in de bespreking maken, schrijven we op in je begeleidingsplan en deze komt in jouw dossier.

  Soms kan het zijn dat je nog meer of andere hulp nodig hebt, bijvoorbeeld in de vorm van therapie of schuldhulpverlening. In dat geval werken we zo goed mogelijk samen met degene die deze hulp verleent. In overleg met jou werken we daarnaast ook samen met andere betrokkenen, zoals (jeugd)reclassering, gezinsvoogd, school, werk en jouw ouders of verzorgers.

  Contactgegevens

  Zorgorganisatie Zekere Basis
  Lonnekerveldweg 30
  7524 PP Enschede

  E-mail: ccarels@zekerebasis.nl
  Tel: 053-4307028