Over ons
“Op weg naar zelfstandig wonen”
Over ons

Zekere Basis helpt jongeren tussen de 16 en 27 jaar die op de één of andere manier zijn vastgelopen in de maatschappij op weg naar een zelfstandig bestaan

In de groene omgeving van voormalig Vliegbasis Twente en in Enschede bieden we jongeren een leefklimaat waarin ze zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij werken met een betrokken, enthousiast en professioneel team samen met hen aan hun individuele wensen, verwachtingen en talenten.

We begeleiden ze in het creëren van een zinvolle dagbesteding en een aanvaardbaar sociaal netwerk en bereiden ze voor op zelfstandig wonen.

De begeleiding varieert van intensieve 24 uurs begeleiding tot ambulante begeleiding.

 

Onze missie

Zekere Basis begeleidt jongeren richting zelfstandig wonen al dan niet in combinatie met ambulante begeleiding. Wij gaan ervan uit dat iedere jongere uniek is en met behoud van eigen regie in de zorg en begeleiding zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

Onze visie

Zekere Basis heeft als doel de kwaliteit van het bestaan van mensen met gedragsproblemen of een beperking te bevorderen.

Zij wil haar cliënten laten groeien tot een zo autonoom mogelijk bestaan op de gebieden: wonen, volgen van onderwijs, vinden/houden van werk en een goed sociaal netwerk.

Onze kernwaarden

  • Eenduidige, individuele en positieve benadering
  • Behoud van eigen regie
  • Wederzijds respect
  • Kijken naar kansen en mogelijkheden i.p.v. problemen
  • Bieden van structuur, veiligheid, vertrouwen en huiselijkheid.

Klachtenregeling

We willen jou graag goed begeleiden en ondersteunen zodat je tevreden bent. Als je niet tevreden bent over je verblijf of de zorg van de Zekere Basis, dan willen we dat natuurlijk graag weten. Dan kunnen we samen kijken wat we voor je kunnen doen. Elke vraag of klacht wordt vertrouwelijk behandeld en is voor ons belangrijk om onze dienstverlening te verbeteren.

Als je niet tevreden bent praat er dan eerst over met je persoonlijk of ambulant begeleider, de betrokken groepsbegeleider of de gedragswetenschapper.

Komen jullie niet tot een oplossing dan kan je met de vertrouwenspersoon in gesprek gaan. De vertrouwenspersoon kan je eventueel ook helpen met het invullen van een klachtenformulier.

Naasten van cliënten kunnen natuurlijk ook niet tevreden zijn. Dan gaan wij graag met u in gesprek om uw vraag of probleem op te lossen.

Klachtenformulier cliënten

Klachtenformulier naasten van cliënten