Kwaliteit
“Goede zorg voor elke cliënt. Wat gaat goed, wat kan beter!”
Kwaliteit

Omdat wij leren en ontwikkelen belangrijk vinden laten wij onze organisatie periodiek extern toetsen.

Zekere Basis is ISO 9001-HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gecertificeerd.

Dit keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.

Met het HKZ keurmerk laten we zien dat we serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door cliënten, professionals en relevante stakeholders. We hebben intern de zaken goed op orde, stellen de cliënt centraal en werken voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Zekere Basis heeft ook het keurmerk gedragscode beschermd wonen Twente. Dat betekent dat we consistent, consequent en met een houding van respect en gelijkwaardigheid werken.

 

Cliënttevredenheid

Zekere Basis wil graag weten wat cliënten en hun naasten vinden van de kwaliteit van verblijf en begeleiding. Wat gaat goed en wat kan beter?

Elk jaar houden we een cliënt tevredenheidsonderzoek. Het gemiddelde cijfer dat cliënten ons geven is een 7,9. Dit cijfer helpt ons om doorlopend aan de verbetering van onze dienstverlening te werken. De uitkomsten van het cliënt tevredenheidsonderzoek 2018 vindt u hier en de cliëntversie vindt u hier.

 

Zorgkaart Nederland

Ook door het achterlaten van een waardering op www.zorgkaartnederland.nl kunnen wij onze zorg steeds verder verbeteren. We nodigen cliënten en naasten daarom graag uit om hun mening over onze zorg te geven.

 

Inspectieverslagen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van zorg. Zekere Basis is in augustus 2017 door de inspectie bezocht en getoetst.

Klik hier voor het inspectieverslag.

 

Kwaliteitskader en kwaliteitsrapport

Het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is ontwikkeld voor de hele branche en heeft als uitgangspunt: wat is goede zorg voor mensen met een beperking.

Daarbij wordt vooral gekeken naar de kwaliteit van bestaan en welke bijdrage de zorg en ondersteuning daaraan kan leveren. Met name de dialoog en (mede)zeggenschap met cliënten en medewerkers is hierbij van groot belang.

Zekere Basis publiceert vanaf 2018 jaarlijks een kwaliteitsrapport op basis van de inzichten uit de bouwstenen die in het kwaliteitskader staan. Dit geeft zicht op kwaliteit en geeft aan welke verbeteracties nodig zijn. Het accent ligt hierbij op leren en verbeteren. Daarnaast wil Zekere Basis transparant zijn en zich extern kunnen verantwoorden (samenleving, zorgkantoor en IGJ).

Het kwaliteitsrapport 2018 vindt u hier

Het kwaliteitsrapport cliëntversie 2018 vindt u hier

Klachten

We willen jou graag goed begeleiden en ondersteunen zodat je tevreden bent. Als je niet tevreden bent over je verblijf of de zorg van de Zekere Basis, dan willen we dat natuurlijk graag weten. Dan kunnen we samen kijken wat we voor je kunnen doen. Elke vraag of klacht wordt vertrouwelijk behandeld en is voor ons belangrijk om onze dienstverlening te verbeteren.

Als je niet tevreden bent praat er dan eerst over met je persoonlijk of ambulant begeleider, de betrokken groepsbegeleider of de gedragswetenschapper.

Komen jullie niet tot een oplossing dan kan je met de vertrouwenspersoon in gesprek gaan. De vertrouwenspersoon kan je eventueel ook helpen met het invullen van een klachtenformulier.

 

De vertrouwenspersoon

Je kan met de vertrouwenspersoon in gesprek gaan om je vraag/probleem te bespreken.

De vertrouwenspersoon bij Zekere Basis locaties de Basis en Hengelosestraat is Mabel Drew (tel.: 06-57838075 / mailadres dezekerebasis.cvp@gmail.com). Zij is elke maand op de locatie (zie het informatiebord in de hal). Word je ambulant begeleid dan kan je een afspraak maken voor een gesprek op de Basis.

De vertrouwenspersoon voor de locatie Walhofstraat is Walter de Jong van het AKJ, (tel.:06-12394726 / mailadres w.dejonge@akj.nl). Ook Walter bezoekt de locatie elke maand.

 

Hoe dien je een klacht in?

Is je vraag of klacht nog niet naar tevredenheid beantwoord of opgelost dan kan je een klacht indienen. Zie voor meer informatie en formulieren de ‘klachtenregeling’ op deze website.